Mózes negyedik könyve - Az izráeliták megszámlálásáról való könyv

Károli Gáspár fordítás

Fejezetcímek

Mózes IV. könyve
Mózes negyedik könyve - Az izráeliták megszámlálásáról való könyv

1. fejezet

1-47 A fegyver alá való férfiak száma
48-54 A léviták külön vétele

2. fejezet

1-34 A táborjárás rendje

3. fejezet

1-4 Áron családja
5-13 A léviták tiszte
14-39 A lévita családok
40-51 Az elsőszülöttek kiváltása

4. fejezet

1-33 Utasítások a léviták számára
34-49 A léviták megszámlálása

5. fejezet

1-4 A tisztátlanok elkülönítése
5-10 Vétekért való áldozat eltulajdonítás miatt
11-31 Hűtlenségi gyanú tisztázása

6. fejezet

1-21 Nazireusok törvénye
22-27 Ároni áldás

7. fejezet

1-89 A törzsfők ajándékai a szent sátor felszentelésekor

8. fejezet

1-4 Az arany gyertyatartóról
5-22 A léviták felszentelése
23-26 A léviták szolgálati ideje

9. fejezet

1-5 Izráel fiai megtartják a páskhát
6-14 A tisztátalanok és utasok páskhája
15-23 Felhő- és tűzoszlop

10. fejezet

1-10 Az ezüstkürtök használata
11-36 Elindulás a Sinai pusztájából

11. fejezet

1-3 Táborégés
4-15 A nép kivánsága
16-29 Hetven vén, a ki prófétál
30-35 Fürjek és Kibrot-thaavá azaz kívánság sírjai

12. fejezet

1-15 Miriám poklossá lesz Mózes ellen való beszédéért

13. fejezet

1-25 Kanaán földére kémek küldetnek
26-34 A kémek visszatérnek és elcsüggesztik a népet

14. fejezet

1-45 A nép zúgolódásának bűntetése

15. fejezet

1-16 Étel- és italáldozatokról
17-21 A tészta zsengéjéről
22-31 Gyarlóságból és gonoszságból eredő bűnök
32-36 A szombatrontó büntetése
37-41 Emlékeztető jel a ruhán

16. fejezet

1-19 Kóré (Kórah) csoportjának lázadása
20-35 Kóré csoportjának elpusztulása
36-50 A lázadók tömjénezői és Ároné

17. fejezet

1-13 Áron vesszeje kivirágzik

18. fejezet

1-7 A papok és léviták tiszte
8-19 A papok jövedelme
20-32 A léviták jövedelme

19. fejezet

1-22 Tisztulási mód veres tehén hamva által

20. fejezet

1-13 Miriám halála. Víz ered a kősziklából
14-21 Edom nem bocsátja át a népet
22-29 Áron halála

21. fejezet

1-9 Harc Arad királyával. Az érckígyó
10-20 Izráel hadi szállásai
21-31 Szíhon legyőzetik
32-35 Og legyőzetik

22. fejezet

1-20 Bálák küld Bálámért, hogy átkozza meg a népet
21-41 Bálám szamara megszólal

23. fejezet

1-30 Bálámmal átok helyett kétszer áldást mondat Isten

24. fejezet

1-9 Bálám ismét jót jövendöl Izráelről
10-25 Csillag származik Jákóbból ...

25. fejezet

1-18 Az izráeliták lelki és testi paráznaságának bűntetése

26. fejezet

1-65 A nép új megszámlálása, az ország felosztása végett

27. fejezet

1-11 Leányok örökségi joga
12-23 Józsué Mózes utódává szenteltetik

28. fejezet

1-8 A mindennapi áldozat törvénye
9-15 A szombati és újholdi áldozat
16-25 A páskha-áldozat
26-31 A pünkösti áldozat

29. fejezet

1-6 Újévi áldozat
7-11 Engesztelő-ünnepi áldozat
12-40 Sátoros ünnepi áldozat

30. fejezet

1-16 Fogadalmakról való törvény

31. fejezet

1-24 Győzelem a Midiánitákon
25-54 A zsákmány elosztása

32. fejezet

1-42 A Jordántól keletre eső országrész felosztása

33. fejezet

1-49 A hadi szállások felsorolása
50-56 Utasítás a kananeusok kiűzésére

34. fejezet

1-15 A Kanaán földének határai
16-29 Kik osszák fel az országot

35. fejezet

1-8 A léviták városairól
9-34 Menedékvárosokról

36. fejezet

1-13 Örökösödési joggal biró leányok nem mehetnek mástörzsbelihez