Bibliafordítások

Magyar nyelven (HUN)

Magyar nyelvű bibliafordítások
ÓSZ ÚSZ STRONG

KG  Károli Gáspár

Szent Biblia azaz az Istennek Ó- és Újszövetségben foglalkoztatott egész Szentírás Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. A mai magyar nyelv szabályait figyelembe vevő, részben átdolgozott kiadás.
Patmos Records (2012)


  Fordítás olvasása
Az első, teljes, magyar nyelvű bibliafordítás Vizsolyban látott napvilágot 1590. július 20-án. A vizsolyi biblia a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre lefordított Biblia. A fordítást Károlyi Gáspár és lelkésztársai végezték, a könyv kinyomtatásában pedig Mantskovits Bálint nyomdász segédkezett. Körülbelül 800 példányban nyomtatták ki, ebből több mint félszáz napjainkban is kézbe vehető az őket megőrző könyvtárakban.

  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
A Vizsolyi Biblia (1590) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
Ez az 1908-as revideálás előtti, átdolgozás nélküli alapszöveg. Nyelvezete nagyon közel áll az eredeti Vizsolyi Biblia (1590) szövegéhez, amit az évszázadok alatt csak kisebb nyelvtani változások kísértek. A múlt század elején még kapható volt a revideált változat mellett. Mára teljesen eltűnt.

  Fordítás olvasása
Információk:
Szent Biblia, azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár.
Budapest. Kiadja a Brit és Külföldi Biblia-Társulat. 1908.


Felhasználás és engedélyek:
A Károli Gáspár (revideálás előtti) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
Szent Biblia, azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár.
Az eredetivel egybevetett és átdolgozott kiadás. Budapest. Kiadja a Brit és Külföldi Biblia-Társulat. 1908.


  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
A Károli Gáspár (revideált 1908) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
Masznyik Endre a pozsonyi evangélikus teológia tanára hozzá is fogott egy új, a Károli szöveggel néhol radikálisan szakító fordítás elkészítéséhez.
1917-ben, a reformáció évfordulóján jelentette meg ebből négy evangélium-fordítását. A teljes Újszövetséget 1925-ben adta ki.


  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
A Masznyik Endre: Új Testamentom (1925) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
Raffay Sándor: Újtestamentum (1929)

  Fordítás olvasása
Információk:
Köszönet az igefórum csapatának a szöveg digitalizálásáért. http://biblia.jezusert.com

Felhasználás és engedélyek:
A Raffay Sándor: Újtestamentum (1929) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
Kecskeméthy István (1864-1938) bibliatudós, teológiai professzor élete a Szentírás-fordítás jegyében telt el. Huszonhat évesen publikálja bibliafordításának első könyvét, az Énekek énekét, 1935-ben látja el kézjegyével az utolsó tisztázatot. A nagyalakú, gyönyörű rajzolatú betűkkel létrejött kézirat fennmaradása igazi csoda, a második világháborút követően folyamatosan rejtegetni kellett, mialatt a létező fordítás legendáriuma egyre gazdagodott. Az Erdélybe 1895-ben áttelepült és 1918 után választott hazát változatlanul otthonának tekintő fordító egyetlen pillanatra sem választotta el életét a Szentírástól.

  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro

Az Újszövetség könyvei, Próbakiadás 1956
Budapest. Magyarországi Ref. Egyház, 1956.

Károlyi Gáspár fordítása és Czeglédy Sándor revíziója nyomán a görög eredetiből fordította a Magyar Bibliatanács Újszövetségi Szakbizottsága.


  Fordítás olvasása
Információk:
Az Újszövetség könyvei, Próbakiadás 1954
Budapest. Magyarországi Ref. Egyház, 1954.
Károlyi Gáspár fordítása és Czeglédy Sándor revíziója nyomán a görög eredetiből fordította a Magyar Bibliatanács Újszövetségi Szakbizottsága.


Az Új testamentum könyvei, New Testament in Hungarian a new translation.
Budapest, Brit és Külföldi Bibliatársulat, 1930.


  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
Az Új testamentum könyvei fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.

Angol nyelven (ENG)

Angol nyelvű bibliafordítások
ÓSZ ÚSZ STRONG

KJV  King James (KJV)

In 1604, King James I of England authorized that a new translation of the Bible into English be started. It was finished in 1611, just 85 years after the first translation of the New Testament into English appeared (Tyndale, 1526). The Authorized Version, or King James Version, quickly became the standard for English-speaking Protestants. Its flowing language and prose rhythm has had a profound influence on the literature of the past 400 years.

  Fordítás olvasása
The Bible In Basic English (also known as BBE) is a translation of the Bible into Basic English. The BBE was translated by Professor S. H. Hooke using the standard 850 Basic English words. 100 words that were helpful to understand poetry were added along with 50 "Bible" words for a total of 1,000 words. This version is effective in communicating the Bible to those with limited education or where English is a second language. The New Testament was released in 1941 and the Old Testament was released in 1949.

  Fordítás olvasása
Young's Literal Translation - Young's Literal Version

  Fordítás olvasása

Német nyelven (GER)

Német nyelvű bibliafordítások
The Revidierte Elberfelder Bibel of 1985, an evangelical Protestant translation, is the most literal contemporary German Bible translation, based on the Hebrew and the Greek text. It is a revision of the former Elberfelder Bibel of 1855 (OT) and 1871 (NT) which was translated by John Nelson Darby among others.

  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
Az Elberfelder (1905) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
The Schlachter-Bibel is a German translation of the Bible by Franz Eugen Schlachter, first translated from the Greek and Hebrew text of the Bible in 1905. Schlachter was a preacher of the Evangelische Gesellschaft in Bern, Switzerland influenced by the holiness movement.

  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.

Román nyelven (RUM)

Román nyelvű bibliafordítások
Protestant denominations mainly use the widespread translation of Dumitru Cornilescu, first published in 1928

  Fordítás olvasása
Felhasználás és engedélyek:
The Unbound Bible Biola University: Administrative Computing 13800 Biola Ave. La Mirada, CA 90639 United States of America 562-903-4722

Óhéber nyelven (HEB)

Óhéber nyelvű forrásszövegek
Westminster Leningrad Codex [4.20] This Hebrew bible (the Tanach) has been derived from the Westminster Leningrad Codex (WLC) maintained by the J. Alan Groves Center for Advanced Biblical Research by Stephen K. Salisbury ( Manual, Release Notes). The WLC has been transcribed to a format with Unicode character coding and XML markup. The license of use is very generous.

  Fordítás olvasása

Ógörög nyelven (GRC)

Ógörög nyelvű forrásszövegek
ÚSZ STRONG

TR  Textus Receptus

A Textus Receptus (elfogadott szöveg) volt az első kiadás, ami a teljes újszövetség szövegét tartalmazta ógörög nyelven. Rotterdami Erasmus, egy holland szerzetes adta ki Bázelben. Hat kézirat szövegét illesztette össze, a hiányzó verseket a latin vulgátából fordította vissza. Erasmus tekinthető a reformáció szellemi előfutárának. A Textus Receptust alapjául szolgált a protestáns bibliafordításoknak, pl. Luther, King James, Károli Gáspár, stb.

  Fordítás olvasása
Információk:
The Textus Receptus with complete parsing information for all Greek words; base text is Stephens 1550, with variants of Scrivener 1894.

Felhasználás és engedélyek:
A Textus Receptus közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
ÚSZ STRONG

WHNU  Westcott-Hort

A Westcott-Hort (1881) egy szövegkritikai kiadás, ami a teljes újszövetség szövegét tartalmazta ógörög nyelven. A szerzők (Brooke Foss Westcott és Fenton John Anthony Hort) az akkor elérhető legrégebbi kéziratok szövegét alaposan megvizsgálva 28 éven át készítették munkájukat. A weboldalon olvasható változat tartalmazza a Nestle-Aland 27th/UBS4 szövegkritikai kiadások szövegváltozatait, variánsait is.

  Fordítás olvasása
Információk:
The Westcott and Hort edition of 1881 with complete parsing information for all Greek words. Readings of Nestle-Aland 27th/UBS4 shown, also with complete parsing information attached.

Felhasználás és engedélyek:
A Westcott-Hort (1881) közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.
The SBLGNT is edited by Michael W. Holmes, who utilized a wide range of printed editions, all the major critical apparatuses, and the latest technical resources and manuscript discoveries as he established the text. The result is a critically edited text that differs from the Nestle-Aland/United Bible Societies text in more than 540 variation units.

  Fordítás olvasása
ÓSZ STRONG

LXX  Septuaginta

Septuaginta | Septuagint, Morphologically Tagged Rahlfs'

  Fordítás olvasása

Latin nyelven (LAT)

Latin nyelvű bibliafordítások
A Vulgata latin nyelvű Biblia-fordítás, az i. sz. 5. század elején készült, Szent Jeromos (347–420) munkája. Valójában nem új fordítás a szónak abban az értelmében, hogy Jeromos maga készített volna új bibliaszöveget, sokkal inkább a Vetus Latina-hagyomány (VL) különféle anyagait dolgozta össze, korrigálta, írta át. Felhasználta a Septuaginta megoldásait, és külön a munka kedvéért megtanult héberül is. A munka nagyobb részét Palesztinában végezte.

  Fordítás olvasása